Rybářský spolek Albrechtičky 

Je spolek rybářů, kteří rádi tráví svůj volný čas v přírodě a to nejen chytáním ryb. Starají se o okolí rybníku zvaného Fojtovka, který se nachází v chráněné krajinné oblasti Poodří, kde pravidelně přispívají svou činností k ochraně přírody. Naši stávající nejstarší členové chytají v uvedené lokalitě ryby více než 50 let a jsou nám příkladem pro naše nejmladší členy, kteří začali chytat ryby, tak jako oni před léty, již od 10-ti let.